header foto vloerverwarming instructies
U bevindt zich op pagina: >> Downloads >> Instructies vloerverwarming in bedrijf stellen

Contact
Selecteer uw gebied.

vloerverwarming Friesland Vloerverwarming Groningen Vloerverwarming Zuid-Holland Vloerverwarming Brabant Vloerverwarming Limburg Vloerverwarming Zeeland Vloerverwarming Utrecht Vloerverwarming Noord-Holland Vloerverwarming Schiermonnikoog Vloerverwarming Ameland Vloerverwarming Terschelling Vloerverwarming Vlieland Vloerverwarming Texel Vloerverwarming Drenthe Vloerverwarming Gelderland Vloerverwarming Flevoland Vloerverwarming Overijssel

Prijslijst
Prijslijst

Bestelformulier
Bestelbon

Nieuwsbrief:
Op de hoogte blijven?
Meld u nu aan.

Instructies vloerverwarming in bedrijf stellen

Alvorens u de vloerverwarming aan gaat zetten, overleg eerst even met de leverancier van uw leefvloer over de wachttijd die u aan moet houden. Dit moment is namelijk afhankelijk van het gebruikte materiaal en het moment waarop dit aangebracht is. Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u te werk moet gaan om het systeem te laten functioneren.

Instructie filmpje

  BASIS

 1. Controleer of de aanvoerleiding in het aanvoerventiel (B) en retourleiding (C) in het retourventiel aangebracht zijn om de ....verdeler te voorzien van warmte.
 2. Controleer of de stekker van de pomp (A) in het stopcontact zit en er stroom op dit stopcontact staat.
 3. Controleer of het retourventiel (C) open staat. Dit is te zien door het kapje van het ventiel te draaien. Hierachter zit een goudkleurige, zeskantige schroef (t/m 10 groepen) of platte schroef (10 t/m 15 groepen). De moet zover mogelijk naar buiten gedraaid zijn maar wel zo dat het kapje er nog op past. Indien VN de verdeler aangesloten heeft, is dit reeds gedaan.
 4. FUNCTIONEREN

 5. Draai de witte retourafsluiters (H) open door ze tegen de klok in te bewegen. Net zover dat de afsluiter niet verder wil. Deze staan nu open en kunnen water doorlaten.
 6. Zet de thermostaatknop (B) op de laagste stand. Dat is rond de 25°C.
 7. De verdeler staat nu helemaal open. Om nu warmte naar de verdeler te krijgen, moet u de thermostaat (meestal in de woonkamer) warmte laten vragen bij de cv-ketel. Dit doet u door de gevraagde temperatuur hoger in te stellen dan de temperatuur die op dat moment aanwezig is in de ruimte. Dit proces kan enige minuten duren.
 8. Controleer of de aanvoerleiding (ingaand bij letter B) het eerst warm wordt. Dit is belangrijk voor het goed functioneren van het systeem. Indien de ingaande buis (bij letter C) het eerst warm wordt, kunnen aanvoer en retour verwisseld zijn. Neem in dat geval even contact op met VN of degene die de verdeler aangesloten heeft.
 9. Zodra het warme water de verdeler bereikt heeft, zal de onderste temperatuurmeter (E) op gaan lopen. Dit is de meter van de aanvoertemperatuur. Het water zal nu door de diverse groepen stromen en uiteindelijk weer terug komen bij de verdeler.
 10. Zodra het terug komt bij de verdeler zal de bovenste temperatuurmeter (F) ook op gaan lopen. Deze zal uiteindelijk een lagere waarde aangeven dan de aanvoermeter. Dat is immers ook logisch omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan die van het retourwater.
 11. Het retourwater wordt nu door de buis die door het retourventiel (C) loopt teruggevoerd om opnieuw verwarmd te worden bij de cv-ketel. Na enige tijd zal deze buis dus ook wat warm aanvoelen.
 12. Nadat de vloerverwarming een week (iedere dag een dagdeel) op een bepaalde stand gestaan heeft, mag de thermostaatknop (B) een stand hoger gezet worden. Dit kan door de ring aan de achterzijde van deze knop naar achteren te duwen zodat de knop vrij komt. Het pijltje van de ring geeft aan op welke stand de knop op dat moment staat.
 13. Het verhogen van de temperatuur mag als volgt: de beginstand is de laagste stand van de thermostaatknop; 24°C. Na een week functioneren mag de knop omhoog naar 30°C. Een week later naar 40°C en nog een week later 50°C. Dit is tevens de eindstand van de knop.
 14. AANDACHTSPUNTEN

 15. Houd er rekening mee dat de vloer niet direct warm aanvoelt. Zeker bij lage standen van de thermostaatknop is er geen tot weinig effect op de temperatuur van de vloer.
 16. Zeker bij de eerste in gebruik name van het systeem kan er nog lucht in het leidingtraject aanwezig zijn. Dit kunt u door het ontluchtingsventiel (I) open te zetten oplossen. Een radiatorsleuteltje past op de vierkante schroef. Let er op dat hier ook water uit kan komen. Dan is de lucht uit de groep en kan het ventiel weer dicht. Dit indien noodzakelijk per groep herhalen.
 17. Voor de functionaliteiten van de pomp verwijzen wij naar de instructies zoals gegeven in de montagehandleiding van de verdeler.
 18. Het voelen met de handen aan de vloerverwarmingsbuis zal een slechte indicatie geven of het systeem goed functioneert. De enige manier om dit te controleren is het aflezen van de meters.
 19. Na het stookseizoen (medio mei) kunt u de stekker gewoon in het stopcontact laten zitten. Zo voorkomt u dat de pomp vast gaat zitten door lange tijd van inactiviteit. Bij de start van het stookseizoen (medio september) is het raadzaam om de thermostaatknop (B) te laten beginnen op 35°C en na een week functioneren weer naar 50°C te zetten. Zo voorkomt u een te grote overgang van temperatuur in de vloer.
 20. PROBLEMEN

 21. Denkt u dat uw systeem niet volgens eerder genoemde omschrijving functioneert dan kunt u het beste even een mail sturen naar info@vloerverwarmingnederland.nl. Om een nog duidelijker beeld te schetsen zou u even een of meerdere foto's van het systeem bij kunnen voegen zodat VN op kantoor alvast even kan kijken naar mogelijke knelpunten. Wij nemen dan even contact met u op zodat u het probleem op kunt lossen. In het geval dat niet mogelijk is, zal VN een monteur voor u inplannen om het systeem goed te laten functioneren.
 22. Download PDF met Instructies voor het in bedrijf stellen van vloerverwarming