Groothandel
Vloerverwarming Nederland

Kunststof vloeren & vloerverwarming adviezen

Kunststof, Linoleum, Marmoleum en Novilon en vloerverwarming advies

Wanneer er vloerverwarming wordt ingefreesd en er komt een kunststof vloer overheen, moet er 10 mm dekking op de buis zitten in verband met thermische problemen.

Hoe kan je dit nou goed bereiken:

  1. je smeert de gleuven vlak vol met flexibele lijm
  2. vloer primeren en dan met een lijmkam 8 mm opnieuw aansmeren
  3. vloer primeren en egaliseren, hierbij moeten alle rillen onder de egaline verdwijnen

Nu kan je ervan uitgaan dat alle buizen 1 cm onder de nieuwe egaline vloer zitten!

Allereerst is het belangrijk om te weten of er vanuit de constructievloer en kruipruimte c.q. zandpakket geen vochtaanbod meer plaats kan vinden. Om vervolgens met succes Marmoleum/vinyl toe te kunnen passen, adviseren wij u de volgende richtlijnen aan te houden.

  1. Gun de zandcement dekvloer na de stort per centimeter dikte één week natuurlijke droogtijd; dit om krimpscheuren ten gevolge van een te snelle droging te voorkomen. (voor anhydriet gelden de voorschriften van de anhydrietleverancier)
  2. Vervolgens het vloerverwarmingssysteem in werking stellen en de temperatuur per dag circa vijf graden opvoeren tot de maximale capaciteit van het systeem is bereikt.
  3. Laat de vloerverwarming vervolgens veertien dagen op volle capaciteit draaien. Als gevolg hiervan zal de vloer totaal droog worden; doet men dit niet dan is, zelfs bij een relatief laag vochtpercentage, schade mogelijk als gevolg van een verhoogd damptransport.
  4. Schakel de verwarming uit en laat de vloer afkoelen. Hierna kan de vloer indien nodig worden geëgaliseerd en het Marmoleum met 514 EuroSafe Lino Plus, oplosmiddelvrije lijm of 614 EuroStar Special oplosmiddelvrije - en zeer emissiearme lijm en het Vinyl met 540 EuroSafe Special, oplosmiddelvrije lijm worden geplakt. Novilon dient bij een vloerverwarming ook in zijn geheel te worden geplakt en dit kan dan met een fixeerlijm zoals de 542 Eurofix Multi.
  5. Twee dagen na het plakken van het Marmoleum/vinyl kan dan de verwarmingsinstallatie weer worden ingeschakeld en kan de temperatuur langzaam worden opgevoerd tot het toelaatbare maximum van 28°C, gemeten aan het oppervlak van de dekvloer.

Het vochtpercentage gemeten volgens de CM-methode dient nagenoeg nul te zijn. Een meting in de vloer kan echter beschadigingen van de verwarmingsbuizen veroorzaken, daarom is het goed droogstoken noodzakelijk. Een te hoog vochtpercentage kan, zoals hierboven al staat aangegeven, schade aan de vloerbedekking geven. Voor vloerverwarming geldt de norm NEN-EN 1264.

Marmoleum en Novilon op vloeren met vloerverwarming / koeling, een warme relatie.

Marmoleum en Novilon kunnen zonder problemen worden toegepast op vloeren met vloerverwarming. Zowel op vloeren als bijverwarming als vloeren met hoofdverwarming . Marmoleum en Novilon geleiden de warmte uit de vloerverwarming uitstekend. Het optimale resultaat van de vloerverwarming blijft behouden.

Als het om een nieuwbouw huis gaat zal eerst de vloer moeten worden drooggestookt dat al het bouwvocht uit de dekvloer is. Minimaal 2 weken op volle capaciteit en goed ventileren dat al het restvocht uit de dekvloer weg is.

Installeren Marmoleum

Bij aanvang van het stofferen moet de vloerverwarming de avond van te voren worden uitgeschakeld. Er moet worden gewerkt op een koude vloer. De volgende dag kan de vloer worden geprimerd en geŽgaliseerd. Na droging van de egalisatie kan meestal de dag daarop het Marmoleum worden verlijmd. Nadat het Marmoleum is verlijmd, moet de vloerverwarming nog 2 dagen uitblijven. De lijm moet onder natuurlijke omstandigheden zijn eindkleefkracht bereiken.

Installeren Novilon

Novilon kan tot 40 m² los gelegd worden. Let op !! Novilon mag op vloeren met vloerverwarming niet los worden gelegd. Door het regelmatige opwarmen en weer afkoelen van de vinyl, zal het materiaal steeds willen uitzetten en weer krimpen. Hierdoor kan blaasvorming ontstaan. Licht verlijmen met Fixeerlijm 546 van Eurocol is voldoende. Omdat het materiaal licht verlijmd moet worden, zullen oneffenheden in de zand/cement meer doortekenen zelfs in Novilon Nova. Dus de ondervloer egaliseren.

De werkvolgorde bij Novilon wordt dan de avond van te voren de vloerverwarming uitschakelen. De volgende dag de vloer primeren en egaliseren. Na droging van de egalisatie, de dag daarop, het Novilon verlijmen met een fixeerlijm of volledig verlijmen. Ook hier geldt dat na het aanbrengen van de Novilon de vloerverwarming nog 2 dagen moet uitblijven.

In zomer is het uitzetten van vloerverwarming geen probleem, maar in de winter kan bij vloeren met vloerverwarming als hoofdverwarming de temperatuur te sterk dalen in de te beleggen ruimte. Met behulp van elektrische kacheltjes zal er dan gezorgd moeten worden voor voldoende warmte om het Marmoleum/Novilon te kunnen verwerken.

Bij vloerverwarming kennen we twee begrippen, namelijk bijverwarming of hoofdverwarming.

Bijverwarming

Dit wil zeggen dat er naast de vloerverwarming ook nog een andere vorm van verwarming aanwezig is als radiatoren, luchtverwarming of convectorputten.

Hoofdverwarming

Dat wil zeggen dat de warmtebehoefte in de ruimte slechts en alleen door het vloerverwarmingssysteem wordt geregeld. Andere warmtebronnen zijn niet aanwezig.

Vloerverwarming reageert trager op schommelingen in temperatuur dan radiatoren, luchtverwarming of convectorputten. Als gebruikers van een ruimte onregelmatig gebruik maken deze ruimte, dan zal het bij vloerverwarming langer duren voordat het in de ruimte weer behaaglijk is dan bij radiatoren, luchtverwarming of convector putten.

Aan gebruikers, die onregelmatig gebruik maken van een ruimte, wordt geadviseerd, vloerverwarming als bijverwarming te kiezen. Een andere bron van verwarming kan de ruimte dan snel op temperatuur brengen.

Eerst wordt een warmte isolerende laag op de betonvloer aangebracht, de leidingen met klemmetjes op de isolerende laag vastgezet en daarna een zand/cement afwerklaag over het leidingsysteem aangebracht. Het verschil tussen vloerverwarming als hoofdverwarming en bijverwarming, zit in het aantal meters leiding dat in de vloerverwarming wordt opgenomen. Bij hoofdverwarming worden de leidingen op een onderlinge afstand van ca. 10 cm op de vloer aangebracht, bij bijverwarming op een onderlinge afstand van ca. 20 cm. Het water dat door de leidingen stroomt is afgesteld op een temperatuur van 40 à 45°C. Zodra door een storing in de CV-ketel het water warmer wordt, zal een beveiliging ingrijpen en het systeem in storing gaan. Het is dus niet mogelijk dat de vloer echt te warm zal worden.

Voorschrift is dat boven de leidingen een laag zand/cement moet zijn aangebracht van minimaal 2,5 cm. Dus bovenkant leidingen, bovenkant vloer is minimaal 2,5 cm. Is de dikte boven de leidingen minder, dan bestaat kans op scheurvorming in de zand/cement.

De bovenzijde van de betonvloer zelf zal zelf nooit warmer worden dan 28°C. In de praktijk wordt deze temperatuur al als veel te hoog en onplezierig ervaren.